قارچ صدفی اصفهان

قارچ صدفی اصفهان

 

 

 

 

قارچ صدفی اصفهان

قارچ صدفی اصفهان

 

 

نکاتی در رابطه با محار حشرات در سالن قا رچ

1.استفاده از کارت زرد

2.در پشتی سالن بسته باشد

3.نصب توری اگزوز خروجی

4 .استفاده از حشره کش برقی

5.دو ساعت قبل و بعد از سمپاشی لامپ ها روشن

6.سمپاشی با 50 لیتر آب و 75 سی سی مالاتیون دو روز قبل خاک دهی

7.سمپاشی با 50 لیتر محلول 1/5 در هزار با یک حشره کش دیگر در روز رافلینگ

8.تهیه کمپوست و خاک مرغوب

9.بررسی وجود حشرات

10.تخلیه سریع تر کمپوست آلوده

 

 

خرید قارچ صدفی اصفهان

 

 

11.سرزدن به سالن آلوده در پایان

12.کنه کشی کامل سالن آلوده با 100 لیتر آب و 150 سی سی نیسورون

13.کنه کشی یک روز قبل از خاک دهی

14. کنه کشی در روز رافلینگ (نیم لیتر بر مترمربع با محلول 1/5 در هزار)

15.برای دو بار کنه کشی از دو کنه کش مختلف استفاده شود

16.برای سه بار حشره کشی از سه سم مختلف استفاده شود

17.خاموشی در سالن در ساعات غیر ضروری

18.پس از سمپاشی تا دو ساعت از ورود و خروج هوا جلوگیری نماییم

19.هنگام سمپاشی دمای سالن 25 درجه باشد

20.هنگام سمپاشی رطوبت حدود 30 تا 40 درصد

21.پنجره های راهروی بالا توری داشته باشد

22.زباله ها از سالن جمع آوری شود.

 

قیمت قارچ صدفی اصفهان

 

 

اگر بستر کشت قارچ به اصطلاح قفل کرد، با استفاده از راهکارهای زیر می توان تا حد زیادی مشکل را برطرف کرد.

عرض کردم تا حد زیادی، چون برگرداندن بستر به حالت نرمال و عادی، بدون کاهش عملکرد، تقریبا غیر ممکن

است.

۱. اگر برایتان میسر می باشد، خاک بستر را تاسطح کمپوست بردارید و بستر را با خاک جدید دوباره خاکدهی

نمایید. این راهکار برای شرکتهایی که خودشان خاک پوششی تولید می کنند میسر می باشد. چون خاک آماده

برای استفاده دارند و بعد هم از این خاکی که از بستر برداشته اند، بعد از اعمال فرایندهایی، مجددا استفاده می

کنند. این روش نیز مقداری کاهش عملکرد به دنبال خواه داشت.

0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.