نوشته‌ها

فروش قارچ ترافل بجنورد

فروش قارچ ترافل بجنورد

فروش قارچ ترافل بجنورد

دما، رطوبت، تهویه یکنواخت، دی ‌اکسید کربن و سطوح رطوبتی زیر لایه را می توان برای بدست آوردن بهترین نتیجه در حالی که ناخواسته هستند، کنترل کرد.
آلاینده‌ها، قالب‌ها و نور خورشید را می توان از محصول دور نگاه داشت. هر اتاق کوچکی که با آن تهویه و کف سیمانی را می توان مورد استفاده قرار داد.

 فروشگاه قارچ ترافل بجنورد

ممکن است برای بستن اتاق به اتاق امکان پذیر باشد بیرون با بسته کردن تهویه و درها فضای داخلی باید طوری تنظیم شود که کار آسانی باشد.
تمیز کردن کامل در انتهای هر چرخه را انجام دهید.
خانه قارچ باید به خوبی عایق شود تا دمای ثابت حفظ شود.
سقف فلزی مناسب نیست، اما کاشی‌های بتونی یا خاک رس ساخته خواهند شد.

قیمت قارچ ترافل بجنورد

مواد عایق بندی از قبیل : از پشم شیشه و یا پلی استایرن تقویت‌ شده می ‌توان استفاده کرد.

اتاق‌های کوچک را می توان از تیره‌ای چوبی با پارچه دراز که کادر را پوشانده است ساخته شود.

فروش قارچ ترافل زنجان

خرید قارچ ترافل بجنورد

با یک سیمان مرطوب و مخلوط شنی که به سختی تولید خواهد شد، پوشش داده        می‌ شود.
پوست محافظ زمانی که گروه مادران داوطلبانه تولید قارچ را آغاز کردند مردم تمایلی به شرکت در این کار نداشتند، در نتیجه افراد کمی که به آن‌ها علاقه ‌مند شده بودند،
خانه تولید قارچ را بسازند.

 مرکز فروش قارچ ترافل بجنورد

این در حیاط یک عضو ساخته شده‌ بود تا امنیت، اما در مورد چالش مالکیت این سازه، باید پروژه را به چالش بکشد.
قارچ را می توان بر روی انواع گسترده‌ای از زیرلایه کشت کرد. کیفیت بستر این است که عامل اصلی موفقیت قارچ رو به رشد است چون همه انرژی را تامین می ‌کند و
مواد غذایی که قارچ‌ها به هنگام رشد استفاده می ‌کنند.